首頁 排行 分類 完本 書單 專題 用戶中心 原創專區
歐維小說 > 都市 > 歡迎光臨分手事務所 > 在愛情的邊緣地帶13

歡迎光臨分手事務所 在愛情的邊緣地帶13

作者:四絃 分類:都市 更新時間:2020-01-28 20:00:55

eyJjaXBoZXJ0ZXh0Ijoib1grR1BVSlUyZHpjMndrb3MzdlViRXBWNzlvUXEzR29QQmZjUlJyR3A0NG44QnhvaVVFRGxObjlnaFFwaFJ0akwwRHJrdzBtaU9BY2pWSE**NHE2YytWeEp1YWRVZHRCQytkYmRRb2l0ajRvSG1RcnR4bUdrM2lBS1dFNDlNazY4TjBEdnhsOVd6NTNWb0xuNWlmNkRET2xScnh1OEpWamZLMHlhZXJzbGllb0NUZDVGc2x0U2pBQ0xzWithendUdnpOVHRPUUo5TmJLRVVGdFhVMDBnYXpEaWZXOUh3K1dRMDIxKzV0K0JBQVpXbTFJeWp1UDdFWmRsVzhEd3dEdERocmx4aVBqM2RtMVN3VlZ6eE40TlRVMmZZaGNmTXhqdXVBeWpCS1lOM0dQcUZwakRXcHZhSG9JSjZGS3UzZ2xCY1E5ZExRS2NjQmJCVU1OT1NiU1BDU2hieU5zT3NwSWcrdlwvMWNhXC9zd0w3MStiazl4K0lQblBGK3ZYZWQ4WWFnd01KcmxxcFl2d1FRUXBFZnFcL2puWG45NE9tMjlLQ2daOU9JTlBKVVIwUHJkTFdneEhxTzFjS1FUVE92UHVwMDN3WjVjbDQ2SWdQdGFZZFo3TEhNcEJ1VFgrcUtualFLcFZ4Zjhab2NKRnZiTnB4M1o3czlDdEMxMXBQcDhKTURDXC9CanRzUlU4b21FWGFmZjRTM2loQW0wTVZiWU8xaSt1SUllVHFlUHg3RUVhMDN4WjJqY0ptbFRMUWE4OTV5aHhVOVFaWldJbXNacGNXZG5rWmFZcHBuR2pnY3NDYWR1bUk5S0VcLzgySHdYUm16T043bVVwM0hFcnh4azlsWHg3Vzd4ZHU1UTNHdGNEVG5oWDlxK0ZPVGhSa1RtRXZHYzVhSlhEQ2ljTmhhR0d2UFk2UktHZFRBZWRpSE1nQW4ycHpqZ2RwcUVhWThKZnlrN3JTeGFpbVZuY2U0NDFsTlVudHphZkVpZWlONlBmemRnZUVia0ljTHVcL1ozN3lCbFdMSWMyMTlxS2M0RDlzaHp3WTRyRWsxOHRMRGNDRUhUWVAyNGFtQ2FMNU9zeVJmOEpOUzBVazFDRUxUR0tkdFhhVXJFTE5yMlNoSUtRYTFDWnlrbTh6WUFWZExZemhDQTJLQk1EYWpwTzRJXC9aQUIrUXdlUUdWbnlKOXhLc0ZLRWNvQXhxSXMyRVh1OXdJblJiYzVicHRKcXpWMzJubGVCZWNHM2oyeUhoc1BWaFNwZ0kzZHVqeDN4ZDhiUkNQbTl3NjFCNDV5ZHNDeFFHQ3FDXC9tNjBPOFwvSUREMVJpb0pIekd1UEh0cmFNXC9KTnZ6T2pndVRzaXQxMmplSkplVnQxM2xheVwvZU9Ycm1qZGlZMEthU1J2TGVCalhOdG82VmhuT2F2TzljdnBSRFRHTll3REtsdnYxWWRvQ2ZickJ1QXJWS2pMbEw1dU1VcVpKdmtYK1UyTzlraUtvcEFHK3BuRTBSN0drMVwvR2dEMmc5TTY4bk5XcUtsemYwK09YcnN2cCttVndqa01aY0hJZG0rQlZLeXV1c1hLa3FnT2s4NUJVd3JiZU1DQ2g2cUwrNWFBMElsbXFOUkxOMjZPUHFXWWJtTzZ1Zk85RjhKN05meHE5NXNGY3pcLys5T0VRWnlleVJmdWVsZEE0OGUwUXZPMUorNERMZlBtd1NVVTBjeUFQYysrNW1HS3VmcU5KY3BUeFJ3aVRHUDVVMGhoY2RIcXhVQStVZ3JocTM1UjRhR0hSZWxEbjVTdDg1d0taZFNncXNET016XC8zYU5WNm82ZXhPaDRXUm1zdVhPelNXYWI1aUtFV1hTVzRRMGpJSENIaTFxSGJKZ0FmMnJGRjl0ZlRlMUFyalM4QnJyVWxEZW5EN25TQ3htS0pRUkE2dVNOZDFVWmQ3UW01RTByNlQrUmFmbEYrY0pFK1Jtd0ZTRjVwK3FhRTl0c2QraXJPZTVzclRHcWdIWXBQbEJUdU5cL1ZLNDZNNWh0anVvM3NJSEwrRmxydEorNHNqeXVoZW9JTzhhZGw4Z1hNNkNoQmQ1OVdnajhoREZcL3FvTTlRTmkyZ3JCY0tYYzdkWnJtdXlQeUFoVTBvSVdsQkpGb1hWeVZ1cXZQeHVcL3VUV09FQ2VONlBsU0hYTCs2eWZBK0UxalhmekY2NkhLOFJDWlJTNzl2MHZnNU9jRXNSbHdtaVJZc1wvU2VyZCs0WXJIVTVFNGNBeW5qUVV3SVd2aG51RmJ4YlwvdURwRDRKU0FQdG5QNnNaMitpV1B4XC9BV2JFS0tFdlRTNkRJa3dwOGRwalRNdTI2NHBHYWwxanozY0FBbkV2aTNwcmhEUWp3Zmt0a1MxdFdtVHNvWTEwNkNUSDlUSnY0cnZzMDJRcm9wNnpHVnVXU2F5R1FqQVJtYnpER21jTWpDZXJWbHZDVjNzV2wyU0NqcDNuU0xFVFFteUFnUUUwb2xqTmJLTVZ4UVhyaHNHUGVPazE0NHB1c3pCa1JLdmx3S1ZHbURHWWlXNHJOMlwvNVBxTXczRCtKc1JnS3oxZjFHa095aFpONTNVeTg0ZjNoa0YyR0JWXC9WOUJnRUEyZHE2SlNhYzFOU092YkFEbTZxeW8ydTFnM0FtMWNMOU0wVHUrR1NUN0RYMVBiVTRxNUNpR3IwY0ljSStBYnZzYWl0Q0NSc2xkRXdXN2wrY3JzTnI1b2pNZzNtYnkzSlhLd2kyV0VNMktnTHh1Vk03Vlgzdm1BXC9CRlhoNUFNbkxzVldFcXprQUdCOHF4UkRtN3FYMVhJelh1MTFtbWk3VFwvVVZmdng0QVI1c2V5YVUxb1pQZ29TWW9QcHlPK3hzXC90UDZ5d0l1UzhcL2ViQnoyekpmbXZjZW9zWnhtaEdqOFI4N0F3WFo4VGp5ck1LSzlmUUwxUHVVWjl6TmFMUlU1S2hRNCttS0VqaHIwbTNVakVwME1BNU1jWlg2dmhvT3pnZ2hpamJqQWxSZkRDRW5kbGgzemtqMWdaZlE0amFUZDRnQU5Sa280Y0djSnZoTXZjaFR1Wjc0Mk1Lbk5BT3VIWjM3eWtXTlFRQWVNYUo0cjZzWmhiclpvQ1B3TTJheEJPcE1HWXI5U2FCbkp0SWRTUnVJSU1mamFPa0N4Y1wvVnJPZnRGTDlmN2Y4U0lJVGxHY0F6ZlFVeFc4UFJlMk1xV09VV0VPaWYyOGozeFdkcHlcL1hPT2JUKzRPY1BzWTJ4K0FpUWJWb0dMd04zeG82dVwvb2htNWJ3NlZKOEFJbWZ1RGRESHZlb2JtWFc4YlFqTjFRcTZ5NHc0TDY5U1QxXC8ydUZBTFZmSlwvTVFNbDFtakozalwvQzdKYjl3Z3UxTTVaNVlURGdsYWErRHR6WkszTkNSR1wvQkZnbzh0SkM2bEx6VHFFcnR2ZHRuM3RmRGl4K0poMUs4eE5lR3NvcXZWdkVPOWxJcUxaRmZCcTNySWlWZnBGbnpJaUdidGpyYXJBMUEzNGJscEtJNGpjXC9oTDlCam8rdTF4eDM3bWIrSmljU1dFK29ua0VFMlg4ZlFiN3hWeTdhU2V4VUVWRXJmclVuYzkxYjg4WU0zZHRXSkR2ZG5MSk5FMkpSbDJqQm1MaW1Zdnp6dFBZdjFkXC9FT0xxWXROTEdLS1RncjJYZDZodEFXZGpcL0lxTGNNcW8yWUdQTTVHQkR3eGZlYTRBUTB0b3RYOHNqM0xmWFNOb2UzaXNFaEVRTjB6T01NaDZ1VlMxNWE1YmlYYmtucWFYaWVBYmoyVDRhK3JQZW9wWFNBSkRlUGQ1bVF2Q1hidUZEOHRpUnpFWkVTeTk5SkFlWkRia0dxZEFFcFRzUTlvRzJqd3RhcHdkTVJ4NnVjOWFjdkhcLyswOGFhZEdBeFVCeU5DaXdJVGF4QzNIK1d5UUlrUkhQSENiVVRxbjNcL3ZKZGF4ZStBNGNheWh3VnZndFVOM0RDNnhqOFJQRXh1aEV0bjU0YklOWUt5a3Y4cHkyVlVQazVhMkc2Rm9sY0NMb0dDUjZyVDBIRXgwSTArYVFWWGdGMllVVFVQK3VCUmxWZEJaRUNiSVhZRjJEQlJQSk1VK09EMEN4S05Ud0xUSnFzS21nR2VJM2FrbGVwcWlsamZEVE50QjFTSm01M0E1a3Z0RlFDZ3VVMGdtN1daWlBadGgzbzBpaEVJeTgwODA3QURCMEdvU1lxQVwvaWtTUVc4SDQydVljMVp4RTFvNjF4QjN0SllNeGtqUDlqcUxiODVSOGxmeWxMRktGNVwvSFRsbEZ1aHIrN2VKVHpKeFlzUkhlSkNnOGI5bkVkb0dKNHRibEVMSDBMcCthcmFHYm0xK21SZnFzblJSVDJPU3daWkFzN1pNbmRvME**MUdSRHcyXC9LRXB5bm16NTkwRlY3Y3FhUVJadVVVQTFERWtMb0d1YUxcL2FOVERiVVAwRUZzTUFNWXJTOWpsaTU1M1pnaXNhNm96R01YNVlHVU1jN3RhQWFRZGtxNVo3TElUM0ROTDNqZ1ZQcmFqdkZiZUZ3eXBmTnhJalloaWg1dDdMUUZIUWNsR2pXVlQ2ZWNqQk1Xdkg0Z3hpSjZmb2lNMkMzWUdZWlVLdEZIVnpwcFlYTVYwTk15VG1RckRwdzdKNlg4ZEJWNXZcL2dpU0pKeU04KzVRVlJIMktUNVwvUHUxZnNmZlByeERuT2dDQ0YxZWN0YmtxTFdKWGl5eU1LclNBXC8rSGtBdjNUVzRqMTBpR2ZqWE5hZjdSWk5WWFEyWlYzZVY0ODN2UWpwcHZEOFYrUnFWQUZSNEpiU0dOSHJDa3VSRjhnS1RJa1lIWDZcL2k1MmlFU1hjSHh4amRVN2MxTW1PTENMOVBUVUJsQk1pSTdQUjBkMDB6TlJVcGZCbHBSTktZVm9vZDBrWUNxYWVTdWpBOXVcL3FLVnhWdVdiUzg2dVpjbkJ5U0w4aTNPQlpaYlE0XC9UckZyRXNhTndhUUJqZXBcL3p0NWJlNlFMM29vNnJcL0g5b0lkQXVZcE9CXC9xT0l2ek5xaWF6SDZLaFlUOGo2MXlkNFVHblVGdngwODY1OHJHdDlGYXVJdmMrKzAySzFTYk5mKzNvOWVCWEVtUmtjMTBxeXczRkw2TStLelFSRWJSZjd5Y3JVRjF6OXRHNjB6UndmZEo5eVorcUYxdWUzTXNcL0FVblwvbjBlbzRLWEdTeEpGYVFjSTlxSlBVNnJadjI1dVg3VXA1Z1NMZzBFK2dvSThFaklzZVdKcjVNNEdJczRmUmR5OFAraDFBRUhJaUNicGZDNTlCMktZZDI3QWsxT0VPOFd0RFVjcXh4TE5yQVwvU3FSS1hoVTZTb3lXWmF0QThZakFlNWZIZlFrRzVmR2JkRjJTT0g3YklDRHVoTjlYK251SlZLWDQzU2RSWFBZZGpHRlV2Q2VXWUVSZFBWZXcxN1ZGbUFDRW44MmplWTVXcjZjT1Y4UGY4UkdmMVFqcWN5cCtBTkZEaThheDlHOTJCSWpXS0RlNWtHenUxc3dKUEZ5VHJDejFlQ05CdnlvY1RzdG14RmRHeEhvNm5kU21WUW4yVnQ0ZW1kcTY5dEk0U1RITzJiK3RnVHBjeXdGajJ3XC84dWVkRnZWM09HOFBlRG0yTTVHNUN6RlZDdlVoT1wvbEllZUZIczhhSDF6bG00eTdoY2VSeDQ2SGZhSUFLKytJc3NKSll4SG05aW5DMTk2dytcL0hqTDgrWjM0endFSXNCaTBOZ0Q1Tkh4Z0dwWjJNSU5sTzZIcmVQeVpEVEhlVjE0Y0pQT05ITEhxUGNZcVwvVTFEXC9DUjlncjhBdE51R3h2elA1dFFmSitYejRKTnVKNmxSanBVMmhvWk9wWndJXC9RV0hVcDN6cjJHZUgwSVJ6Mm9xbmhyTGVGcEM0MmcwTHVLMjBEc3VPUkdqdWZNZmU0M3VucDBkNGlOa3dLRlwvT3MwanpteFp2RVFZTFRpYmxcL3ZcL29VSXI3ank1bzN2WjkzM3NwOXVqVGlGRzVPRndFYVVcL1dhbVZMUVlWUVNZekVqVzlSdkZjT0lVRWgwM3AxSkZsbkNhYlkxaXlwRjMwSGxpXC9Pc0ZpbDB3Y2VcL3l2UzQzOXVLaTdXR1phTE00ZHRNWXVuTkJBbTB6bUt2WitDSkQ1Z3BVY1RzK2ZIbUp4Nm45N1c2d01kZTAwZWtwd1UxZVEyRmFOaVp6MmJqRUZtQ1JkRCtLRFprbklSY1I1S0lUT2lGdzVyWGZKMUlnTE5lU0ZScWcySHNPNjl5d2QrUWR4cHBpanhWUmg3bmROR1dnZFpQWFpCOWlhZGQxNXRnVkFvdkRhUlpsMTErREdzRnRpa3QyUGE3akQrZW1BYzlqWWQwMERoeEV4cEVmNE4yWVJUWXhQeXZuUVZaem1xVE5vazl4Z3JaeFVLUkJKUVwvVEpnekl6VEtZendtXC93bDVJaFFkbWxZYThtZVdpcnZuYUhMM0JZYmNsK0ZVb1VaTnZvYUMyZTl3MjJENVwvTnVlREk3UkUzamRkVld0MUtcL3NuY2E1NVwvcUlGd3lCdGRqdFRVM2lnRUg0NndLaVJBd1FTUVRLWDlOQnJYdlRwVlZFNW5Rbzc4RzEwSFwvdnhuRlpSQlBaRTQwZVREOTdwMjJCak5GVEpHTDdxUGJQRm1GblU5XC90S2E4eUpud254akZcL3RkdXQ1RHhRYWRlT1I5bmJ4XC94am9WaWhvM1wvT2FSV09kcHQ5QWplenV5dU1jNzc1RExLczhsT3dKUUhscFZYWlA0dj**YnhWcUs3MUNCVzJjWmhiVUJsWktPSmc4KzE2VVdSZG1MR2VxSVphK0tNcHh1N2dIT3VwTWlsQnpzVXdka3hxK3pka3lnUlFhSVwveXozV0VweEUycWlvZGp2N1BHT2dcLzlaM0IxXC9IZE5ZOVJ4NWR5bTEwNk90TmNvMlY3eXJnQVppN2FWUkQ3RUJcL0J5bTdVcnZSUnh3YkVQVDJBY21JVkVqdGw4S1BXcUd6WVZOUEw5MHlqQ1hOYUt**VFlSzhmZnhiS2RFV1d5T1JBSHBZTUNxV0dGbkd2WHdjZ1V5cTRQMitSYVYwMmlJU2RrT25WM2ZpTitZSFNLZHhqYmJhR0FCSGxIZmlwQm9OYTdTQm5EMEhITXdXR0NwK2RUOFY3ZkpGUXdVTGxDT0U1dlZnVzlXOXc5NFFIWmVmemFxeCtWUlFpblhCd0ozMEM2K1JnXC9wZjRlU3p0MHJPUmV4cDJDc0ZpQThrN0l6b1NoWEk1TSt2a2ZtRER4NDBLQnZyU0NBRTFTQUFcL0hZOVcrNjJvYk90aU8yUjVNVW5YUlp5QXZCYUxRSmZtNTdzUEh2b2F3OVwvdGxnT2VpT1VaWmhMeFA2NmFUeEtFekl1SWl3NVE1MXZxcmYrUFo3NUhZNUt5aWZvSFhYd1U5U0J2Z2FKb3BIOFg5Nm9iTU1HNFlLMDdrbkltaHQ5SWtPYWdWY1QwRXArNkRhUzk4RTJURUc2azU2R25lamtOKzU4TnhNbFwvR1k5Yk1UNDBDeTFLYjNyZTNHNHMrdUQ2SkxBcVN2MklWNGZDaGlNaWlVcnUrNGRqMU52Y0Eyak1YbDhyTXhCdlZhQUxsc3k2SWtQXC8yUXcyQ2c4aUZhSDB0NzJ2b20wUDVNYldvZkh2Z3hRajhLREQrQkUzYTZLVDdvdHphdmJvVURLUmMyOGhCRm1iSDNxUThGTWlYSE96WmtJdHdBOVp2V3E1NlFRQ1NUTlF1VkF3dWdyMCtBcGxYY2dXOVFqWWk5dnRYbU82WWdvajgrbWlrMnFZWVRHa3E2XC9hUGViODkzNGo1WDFITVZnXC82aTBPd0w0SzlZQlJwZENZRytQdzYxM2JjanZ4em5mazhtc2VqQ2tRSlN3R2ErVEFaUlR2azZIU3g0aURLekEwRGpjRkd5RU91MzZMbitkeEh6SEtyK0o5cVZ0ZU5DVzZIVVlUVVFjM0FlRjlqXC9SOFlhZkhiTFR4UDJFdWpjZVJuVXRoMmNxbWhyTF**RVpzVU4wSDFwQzRTQ1cwWUE4RFNYSERkbXhLekJaQjBXNk0zUko5cmU4YVFMRDdLQU1BODRRRWpwdWJaZzhSNnByZlJ0Szd5V01WaG5ZWnMrSEZTbFVINk1xTjh0cUNFYzU3RTV5cDhTQnNHSFRcL1lnckVzNUk3VEZmYkxEdWFtMURoOTFPVnpWWHpiV2wzOUFTNU04TWRkWGxpZzllQ1hTc1RkeTRkb3NHeTlma0VzMlpkMGJ1RzZGbDlWS21MMUhSSnBcL3JSRE5JQXl5bmVRV0JSNWEwYnBBb0VLV2Q3MjVDcTBSQUN6bllZQU1qc3FvWE1jMFFRV3N5ZlNIVFJyZHd3Mm5sZ0ZoVUxlYU9ibTUrRUE4a3lubEtHRGVBRHo2QUZTOXNkXC9Ua0lGNk4yazRnS3ZDa1paSWpONFdqc1wvYmdKZTZjazkxa3ZjVk94UHFIUWR4a012RnAwQ2RGNnNOUFRLSWN0bmpXZythK2JlNG1UaDdQQ3VnTEdmYlBFNWlaT3ZCNkh4MjlQSjJwOGNsdDRTSEpaR0JrRThOaitjeDJWY2VobkNcL2dyUGNXYXl1V3pMUVI5T1p5dW16MGNaSFY3T3hLdmN3QWUzZjFzUVp1VmNDOFhJbk5STFNCWTNqdVZWUUxIZ3hsVjFBVGZ5bzdSeDJrSWI5WTdUeFl6ajNjTkc1ditMSEpoZzFLT3czR0hsZjg1bHc3TGNiZEdUS21VRnhCd1RPazkrVEt4XC9RZXlmMTZGYlBcLys0dkdqNUxlQWRcL0pzYm13S2YrNFBLeUROazMzVThJM3Z1YVJ2VVBrVFdYUHNCRjdDYXJiSXYzMkt3NEZDZU00cjhtdzVqZk41RWlqNGVzWkpGQzZCME9HTE9IWGNoV3hJMVJjODJ4NGs5V00zSDBVZjNjVStPKzZSVUNhU2IzXC8yVFJSRzVCUHhtUTFONFR1Z2czN1p0S3VMczFnYlwvK2VkaW1BVmJ3NDBrNGdHRU1wK0VSZFZLeHJ5aHN4Z1N6ajFxdUViZ1wvb0xoWk1oQjFmMVBzUllpNGs0YjFhZzhsZzJWS21jN296RmJLMlRUQVwvSE40bk94bGYzQTNaRHZQWnc0ejF4OUtsVTZnaGw5b0NPOFJ1MWw0azVsc1NSNVRua1BhaGo1NkZzZUYzWVBGUjltUmRkekhrMjAzSkR0TkVaYkVBQ1NtTmFZSEdheThadkYrd240cmxXajJwellBeW9CUVROdHZPTVRUeTFQN0EzMDN5UHJNRVU1WXNsNWZVcFhKUFQ5U200dUpWRUtPbFpBd0VsMGFwVllRUmVXS3R4OEY3UVpGVGJIQUFRXC9EaXg1aUF0UitBWjg2dWlTeDVXMHpGNGgzZFwvdExPU3o3ek5zQkx1ZzFmRXFHQmY4OGlaY0FSdys3SGtZM3ExXC81K2doVXRYcHQwQ3BTcGdoY3QzMjV0RHMyWENxcDJRNWtvaFg3eGMrZll3NHpqWm1yZnpzM1MyY05nXC9mNVl6VU1BMHdiN0FZcVBNRWYrT0lMMEFkR01iYUtOd2VBRXpJTm5VNWVHYXJod0ZWbnpPbWUzWndFcXRzN0prTFZzUzVtdWZmZlZcLzVqRHU5WitLWEsrRktGRE9hTGJ2ZFwvM0p6dWgyYVFkUXUyenV0Uk5HR2d6T1VHRVwvUXVPVkpOcG1HNjROVENQeGxBcHFoc1BQVnNLbjVJOTROZWZqYlVnaUN6V09SYlBHaGFJYUx4ZHREUGNiTEtcL0Zmc0pMWHMzeDM3aGhTNjNcL2VkWmQ0dHRxRGxcLzI5V0RCak5hMHJKemJMNXJRKzNEVUNHTkFpQmN1S2krUGs2ZGJhcENUeVdaeEVmZWx2VTh2eFBJQjBBNGd4SnQzYUFHRklqQXVtczNjKzdoNmhNNjd5M2pqbW50VzFROGpzU3l5ZHo3aFM0OVpIZ0lyWlNtNDY0XC9sb1JSSXNQXC9OY3JhalwvMW1MWUhqemIreGk0cmpITnlRcldOeGlzWUhNelNWczg4S0JhZVVUWGdmQlVTY2hqNnRndkl3WHJcL0lxaElYM2hVWWsxNnBibTJyM0EwS3FLbGJjSml0QVA5dVFSeXIySXJMWFJCT2JEWUQwZUlWUHNlaFJVZWN3bmpNZEtUaUZQaGQ1cmNzNzh0dGszaWhrNFpWWmJ5aWt3dWNuVWpuZURPaHhROElydGRPSEthSFZxMWd3ZHRTWmRFWjNLeks3Nks4MUx1XC9FejBYenJza3J0ckd**XRyZDZmQWRMSmttN0JHTGg4UjdIT3dJUTZQWEtvRW5pTEJkXC9cL0NpWUJnOUFRbER0YUJCZjV0WkZcLzVja1NuOElKV1QwdDlIaXI3akNMRlk0Q2pOTDlVVWJjOXQ1NFIwOWZQcUxRVm0zZ2NQZ2Vnc3EzWWZqZ2VBV3BpMkpkUzBtXC9oN0F4QVpQTEFQMWJ3RnMwSVVQVGJibDVrVmxzT1RmMFdGSHB5dTNzUmpSTDhOS1dVVUxUTndPczhnSXBkK2NsMlpOUmNiRDNPRTM1VnBiRVRXTXZ3VXBHRWRpbzNlSTNKUDJPVWtMRFFWeHlMdTdkNWVLK3RRT3lBUG9IT3hhU3cyaEkzS1lpcitOVG5xeVJFSVwvaFk1V2xjVnM0NUhyR3lQdFR2MWdkYUJnK2JtdU1uTW1PN0dWYmVKYTE3cTFBMzJMN0szV0xpb2RUdXlDZ3lHVGNQNFVybnRQa2ppdk5MSlljOExGTjNKVFVjMTVsS3FuRE1qYmFvWmU4a2hjbEVFM1crUTBZWmxMOTYyYWZJbHJ6ZkJIaExjbkQyeWw4NFZ5NkVDXC9Vb3NXTVpPSnVVMDFsVjZYb2JMOU0zTjZibmJXVHNNSXZyQm5sb2dsMmR4VVdDcWJzWDZueHZNdm9sdHNBdFVGd3NpVjNDM1wvRkI3SlNqT0hKcm5KM1hSd050RHRYWlh4Z3E3TFBSUkhuRzFUU1VFR1U5dkxib1lBenBZQWo5ZktUdktuZTB0cEtoTU4rek5SS09md0VoYjZPTE5MRm1jUlk3a2VJVUY4U0VZeEsxT3NjYlNkaG8weThrdWdKNG9ubEdidjhzUm1BMmhQQmxEcnNLRmFaVFFXMlViM0lHTUZCWnlocStOTG82RXM4XC9WV3BhQ2dcLzViaGFPWHZGVFNLXC9zVFBnU2xGV0MzVnNRT2EyRXQzaWNaWEp4bTcxQk9EN1pUZ0ZtR2ZNTUNYUXBoR1JsWjFNVjVKSk9raE12ZkdXUjh0UjNxTWFqTU1GYXZJVzlzemxIaEtwaHpDXC9CVkRKV3BZam8xS2VoYkFzQmxEbnRSTU16XC9URzllUnBmUlE5cVdJSk9RNlF6RDFHZXU2V2w3WWVTdFZJUUJLeWh2UkZNNmFDVUU3TnlmNEg4ek56Rm5USTRvYVpFMmdUVjE3emNMVEFnajNGV2o0SVJ4dExaZCtFWFwvb3c2eTJvVzBoNloxck9EOW1lTTBPU1wvcUVKQnQ1QVliN1VuOXRxd1dlZStTU2R0cGgrTFQrZ3FIbkU2bU5OXC9qWE1LNmlOYTB6MHRRb29CNVwvbHlmdXRuc1NGcG9MYkFFKzNESUNBWEQyUVwvNENOUUdzODFDTGZ4dkpIdEZpV1wvSEhcL3BFS0p1VEE1UWw1SXlVenNcL3ZBT3ROOEJESUU1TnBrSmhVa3JYUG9jdGFzS3JXNXFxTVNUQUNnMTFsWk9aQnN2eGtYbm5VSGt4TkhLSElYcUJBa1N0K1M5NCs2RWlpNk9DNGY2d2w0M2dLWGRXbXhsaDlyTTVUM05HNlZhVU42RkZIZGdGVmJXU1VFV1wvZVJNT1pcL3Jieno5Yjc1NkVubTBpVnhQZFFmRXp0bitNalVUajhnOEFuKzBtOHhzUXlaOUtXT0ZXVjdTVkR5aTM2YjFBbGF1VU9FWktXOWNFU2kxVVlBUG5ZeGNYVkVXQzJEN3FSVXh0ZURTM3BtY0NVUFFYbFZ3K2NTc0J3V2RHNm42Wkh6Q01EbSs1azVyUG9lYU9HRDUwY0dYbnprckJmSnNnXC9qR1hWZVFKcHJEUmpTQmp1a09RMmNsRHd2OXJiZmtYVVNVWDJhY1lXVW5WV1pzbnRRS1FKUGkwWmRaUHBEaWsweUYzSmdjaWE4QWR5NnhSbzlHaGhFalwvWUZXQlhPM3l3UmsxMWxqUThLRHh3bDY2SUJrVHBzdDF3YzhYSzJ3QnhJTmVlbzhQM3hsSjNsNWpxaDdxQlBKTFRGNkVZaXQra3ZOR2JnUHhMdnF0SmkrSDlUWTM3RXFKTWJtemM5QUJWWWorN3J0cjNIWHlQRlo0NUF5b3RDU0NUeGt0ek5jTmxtVVFSbjdHaytCTHJqSFhKeFZUXC83VkltemtyWEVBQnd6Mm93V3RsRGw1M1dWOFBVRjhlYVZxdkZUdkJmTlpKVE56YmRqRXl2VDlQelNLNzEzZHVUVkJqcVBHYnBUa3NKOW9WSVJMQXlmdDl5WGpKd0xCYVBoc2xOQTV5OThnMWcxME9nOTJmeGJWMVAzNE1CTUQ1VUMyQXBKeWpCckFxSVlMRUpKRVNRRXpPYXJHZGtYUnRjR0djSlVJMmxSenBjVFQ4K0xjSG9mMGx6ZWx0OERBSDhPWllXbjYrQzRKRzFCdng4YzB4aHZac3NuT0h2dFFrWE5OK2VhWGoxMDIzM2xSSUFnNTVQbUlUMk5BUmtIVVZUWUJWSjUySGtTeHBXZEl1R0VUNVVFTWdTS0FibXFcL3lpdk4zajIwTzFBZnpaY1wvb0RIZz09IiwiaXYiOiI1NDRjMzEwYTE5YzM0N2M5Mzc5ZGQwMmI1YTEwZGNkYiIsInNhbHQiOiJhNzg2NWM1M2FjMjgxNDFjODMwZTAzNTNkNWE4N2Y4ZWZlMjQyZWRlZDAzZTU1MzM5Y2Y2ZmVkOWY5YTZlNmQ4MzU2ZmI5NGFjNmVjMjNlYTlkODIwN2I0OWMwYmY2ZDdmMTAxOTc3ODFkMTQ1M2U1MzM2MDU0YTRhMGIyZmQxYmY5ZDBhNjdjMTEzYmZkY2E0OWI1Nzk2YmYyZDgzMzEzNDFkZTBkMTAxZjRiNDY1MmRjN2YyMjU0OTA4OGE5NWRmNDIyYmYwNmJkNGZjNzdlMzMyOGZjOWRjMDc1ODQ0MjhlMzU4MDAxYzcxMDM2NTA0NGI3YTkxMTYzYTBiZmM0Y2E0Y2I4OTY0ZTk4NjcwZWI1NjliZDRjOWY5MmMwYzMzYWUzN2VmMzMzZjg5NDY5Y2Y2YTZlMTY4ZGZiZGNkZTYyNGM0MTllYmFjZDUzZmQ5MDI1MjBlMmM0ZjZiMGUxYzcyNzJhMGQzMzAxMWIwZjM4MDUzNWYyODdhNGUzZDg5YmM5MTljMmNiMWI5ZTY4MGVhYTIxODI1YjUwZDA3ZTVmMjdiOTAzNjBkNzcyZmFlNGM0MDZhYzZhNGJjNGJlYWMzYmU2NTllZTM2ZjFmZTgwNjM1MzJlMTNjN2I2ZjJkMWZhNjA5YjZmMjcwZGQ0YjdmNzM2MDRiNTM5NzExMiIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0

目錄
設置
設置
閱讀主題
字體風格
雅黑 宋體 楷書 卡通
字體風格
適中 偏大 超大
保存設置
恢復默認
手機
手機閱讀
掃碼獲取鏈接,使用瀏覽器打開
書架同步,隨時隨地,手機閱讀
收藏
換源
聽書
聽書
發聲
男聲 女生 逍遙 軟萌
語速
適中 超快
音量
適中
開始播放
推薦
反饋
章節報錯
當前章節
報錯內容
提交
加入收藏 < 上一章 章節列表 下一章 > 錯誤舉報