首頁 排行 分類 完本 書單 專題 用戶中心 原創專區
歐維小說 > 靈異 > 陰陽眼日常事件簿 > 陰陽眼日常事件簿-逆鬼完

陰陽眼日常事件簿 陰陽眼日常事件簿-逆鬼完

作者:哈娜 分類:靈異 更新時間:2019-12-09 12:51:39

eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiUTVSYlc0NHRMV3duenAycUc2WE11b24xbW16SHptd0tYS3V6XC9yeThyXC9YalpqUEJDdHBXK2EwemdEVmJyUjA3QVNOS25iNDNscTBaU3JIdDhCK3ppd0ZHdnAydGExQndkc3ExemFIQUs5ZTA1VzVRVzBMYlJDdTRMVGo3K3RUTUc1UU1WODVQZXdIbFF5cDNyNnIrZGZhVVVEdytwNDV4a1huM3pUMVBJZFB0cjAzRHBZaCtVdWJ3NTJsT3Mrd3p6ZWhndTFENml4NkIzY2FIcVNLNWFWQ1NrZjlTM0lyQkZZNHFHZE9tcjV2NGxPbEM5bnlNaHlrVXV1a0ZMd2dQQ3o4OWhxNjl6R3lVQlFaWm1kZkprNTJFbWFkMkh2M1RIRXVFNmx0UE41OXVPRnUyNzFWbHprY2ZQdFBYQ1A5eHFoTDRadUhDWTIxenpnRXYxV3RESUN5VVN2WGtoQ2NtSVwvTmdzN1BHVnZpTVV0dEkyNEtka0dQcGFKaVNxZlNcLzluVko3UHNESXFabXUxRm5pS3JXZTlHOWh0MGNLc3hZaU9TcWZQWjRseEpWVXk2V3BEVXF6ZXlTOWhwbjBNXC9XTW5Ob1Z3SXVMczdaR0VTTnl4dXQyQ0tscHlYT2x5aU05VFVHMHVYVUN0R1hnRkhLRm1TaUxSOWtsZmR3VjVKTU50eWFHbjVaK2pkakkydjYzXC9IWGI2SG9FRFdLR3cxcnFIUTN0aHJRTVdLWXdTVzIxVWVNdWF6dVhMUVZZa2pcL0tQZ3BGNmRUa1cwbmc3amREM2ZNXC9LaElneWNFR0xQNHpYNmdtd0FCWE5zUTdHa0huOG90Z1dRR2RhTDJiVlZNVnRUYm1XNXRjT1VrQlQ4RWM0Z052YjkyaVM5TndzMFJHRXFUMDhraU1id1VnNVRZVXRuSTlycnpqcVwvWWptXC9vYmUrK3RGZDVLcU1Gb1hHWWRCNmtOcnRDbmVjbnEwQkpvUVdVWDd3STBqU0swTGVWaDNmNnQxQllyNlFUaFN2RVZGYUVlekx4MGxFbXMwUlQ4d1pzemY1b3VCUm9nWWVpV0tUK1d0ZVpvMFk1WkVIOFwvU1RUbm1tVTJXcFVielpVWllGb2lGelk0VkFRSUdwcys3dElHQkhZb3FkOFZYeHZ3T0lIQnN0d01wbWFSTXhHK3pOeHRBNFdXNkw4UlFYaUZzTmVVdmVkMm9NakFsR0xvbWpmZmtic3N4WFA2WndjT1dRaUdvQVFya0NBYjhwbldNcVo0YUR1MnJCM3VTcjFvU1lEakJpQmhPVW5BV3JMcitkbGVYdDNDZW9rVEtNOGhQN0lDbUVlR09oenRtdGNsc3Q1ZWh1N1lPZktObnZMWjFnNnJGOVdhXC9vNkRtbDNsK2QyV3pOS1UrYm84NEVKSkdFcmJnVjUwMHo2VktSb0lTdzlSd08weDJmaVpHVnF4TFhHc0VPUFwvNWlXTjZKZ3J0eTJrcVE1Qll5V3BMY3FpeHczU3ZuaEc0NDBnRUp2dXpYYU9FU3p4MzEzQWVrM0JLbVlcL1wvQ05yZHNFR3FUMTlWZHJEMWJCQ0k4OWxxQ0VKdjhIQk1xbFpWalpOT1ZsbXp1akRxeWpjNzUrU0U2UElqQWtMSWN3Q0RQM1B0cHg0akRZMG8xZ3ZwajBXVWVyWFFrRHF4WVVmcUhma3NnNlpCUXZWOVU1NUF1aFRlU3hjN1ExYmxzTTFpME5KcjNEQmlzSUxPTXJcL01ENXdMQzg3OWxPSFlpRnNXaVwvRmM1TVpUR3ExUGRvS3ZqVGFhcHVRbDNsQlE2WGtFdkFIeUpkeHltM1hMbkQ2RDBaNVFPdHFRS0FreERRTDM1K0FJelA5U1hsR3dYUmRJZnNqMXlNcWk5VUl5YVF1U1wvQ0wrS0M5aU9QWDY5UklMbHMrcFRMTmx4eFJcL0VmVVJFYitvbmxTem43VkVkSDZjUnl4eXg3dThkcmZhMlRUYlQzcjdnTitXY05sQkF0U2hKdXZDZkFLN0VFWGFkQitDeG1IR01tQ0ZpY0lJcG9KUktGXC9qOTh1dlNJWEFqcE1kd3U1NEhGcGtWQ3hYNFQ4ajVYak1qVUVtMzR2R1JvZ3JOMDFhOVNEMjhma3Y0ZExZbkpkc1wvUWx0MVBKQ3dSa1wvN09ad2llZlg5OXAybXlkSzZ4NnJZRjJzMlpjczU3Rndndkc3R3BnVVd2T3R4ZVJlV1EwVzZYVm45MmtDdlRsK2hzMVFucnFtTmxzN3Z**mpqelgwbFVrdDRxMTJFdERpa1lvYjY0NVllMmpwdEROV25NT2pQWU94aGgyMkZWM1NHN1BQSHZVTzFMZXhaNUFFOEt5T3F1N3BiQkt3NmpSUm5lc3Z2anVMZkN1UjlWQjhBN0x6RllHMHlJb1dCbzVUVmM1ZExsRGlnNnNqZFFlMlRmN0xmOTdOWWc3Nnd5MzBVQ21zblBkZ25ZWUVFUjc2cEk4d3M4OW1qK1licHB0bW5LWXlWZ2lUREtsa2ZiV2VcL0UwMkdqeXV1WUhpU0xrNHVJa2ROeFdDMVMrZFFzZUpmZm91WHRORE1ieWViR1pXRGMrbmliOVhTUkVwVWNIaGxJVHNsQ3RGR29EM0pjQWZ4MWdvVVNPUVlRNm1DeUpsWFlHeDVoVCt6b0Q1NHlUY2dWcVlLanJES3ZFNHNZaEt3S3A3VWtYd2hOalVLYzNQQ0V1ajBnWDFJcFdaamFzUVNNZ1k1NmZ1WmgzUFIxNXpOTHZNemdLcm45SG9iS2RWUTZYUUpqbytSNDZsTXlucjNTZkUwdVdkckNcL0xQSWZzZTI4cHlFUWxMSmI1dUtqVHFoSjZONHpGM2dcL1pjaGZET3BIclFFMEdpWHlCTDBiUWZCZCt0Y01QMk1cL0FJV2dwM3JrKzk5RHFjeTZaVmk4em0xWVdMNFp1YmYrTUpkWTdUd3E0SklnbHZ0cnhqeXZNbitnbUhRakVuXC9vVUxLbE43WVhqK29IcUcyTlwvSUg3UFIxbzNLcWNDemJGOXQwUTUrZUhCMUhJSFE4K3hsK0VkMmNRUnF4S1BvT1hNNkkzcmVzQ0hjZUtqSFpMWERRdzFqNVZadGhES2k5azF4ODJGVFpaMTNXVmlrclduY0xCYXJWcDRZYlNZUHdFSVhyRTN2blpqQkd1a21NdmhMR0lsTDQ1bU9HTkh1TktKVXU4bXhMSFwvUFdyb2p5akNkSmlVNE5sTkhTSWFRNktVQ0JPNDcrQVFJUzRqYnpBdFZad29XVUI4dlwvMVJhUTRJbUU1QVwveXIrb2s2djlQTnAyZWlFYnhyYWUxSXhhbkFjVklSVDRsNmpKNlZseFhTVWJzOXVnMTVkdyt6dU**aGFwN1kyXC9wOVFMVGw3WEp5WTNyWEhTTXRkUVwva1hxejY2UCtNaU5zT21XU0Fta29yUEhEc1QwYVFSQWEzVTd1Vmt**G01NVVZQXQxWHA1aW93RVZlZWxiWXJrRk94UnFyUFNOS3ppZjljbm5rS3dCOEtNdmo3SGdDMmx0ZFI4QmZmalJsK3NEaE9sM0ZaR2pORUxMeHNCUmpKNEpyQXFnQVdGbGtwTzYxM0o5SDJCOEk1bHNIeGxqYVwvNm56NE52VGwydTVhUHZQeFhsajZKU0hFZGlxRXRYM0lhdG5BaTlXbGlDRWgwWm9QalwvaVVjTTNvTE5CYUpTVDJ0OGZTWGRUMHpyMURJSUZGdEl2SVlpQjZYNllHMVc3SVUzZU5sYWF5KzdOVGNiTkx3ZFF4UFwvaVpqNW02OWhGK1RUeWo2a3V0Z3dqMjAyODdxa0YzeTBnVVExWTVmanVNR3ZscXQrazNxTGl1aXlPRHFUK0RsNHFTXC9EcTlXTURNSFRUXC9Ub09vZGxpT01Sc1R3SCtoTGtENHN6ZWxNSHZFdWRSaDJtaVE1N3RLZEZTZHB4Umh**nV0MWxEUkwxT1h5Sng5ckp3dll5VERMb3NSKzJsc3pySXhpNWhFd2Y0Y0xmKzc1dzJXaWVcL0t0SnpJalREaloxb3djVzNvRmluUVd3V3hcL0dNVkozbldwb2JUVjZsVlhOMHRJa3NcLzVZUE96MHFsNzc2QW1zb25FXC9nOWZtd1dFajhBS0hOVTRIOGZJMDhoZ3l5UzBXMDN4XC9xMjhaaHQ0QjZVMExnQjAzRGtUNnl6Q3RMeGJyS04rVk9uQUJubTFDREJ2cG1FeUhmOXp3VUlTYlhuRWpXc0RcLzZlSDBOeXdTeVl1Z3pGRlZKeHdyUzN4bnB0TFdEWm90Wm16N1k3b2hITjVkNXcybUlEc1ZjMEx2MjZ1N09aY3RuY0YxWjNxbHVON25mVUw5eTVXXC9TXC8wTmp6WHk4aGFuRWRJaTZQT1RzZ0IxXC82SHRxYWYyazNCY2VjUUlRU0VVU3hrYVRhbWdNWTkzTTFhVXNNY0U2cll2ZmVrTWFsWm9GV0h3azlKb1wvRk1YRFRWbUxTR1l0SU9lRGZvaUcyZytkMjRGaWFDQ0VobUFHbXNHZjJ3R3gwdVVWNzRhMnBra0dBRVlWQ3ZpUStlMFQrNFNjNkM2K0wzOU5rSDJxd01VYTdLY1dkaDBVZHFmN0VLdjV2U01IR2FIN0Fib2dPR0NHMVwvUjJpXC9yaXIreGVMaEd3ZU1NanBsZ0x3V1wvUVwvRnl1NGhRMWlnclc1aVU4TDdTc3FZK21ia3VTblZDVlJzYjhra1dPZ1c1WHNNMklvdjYwaXY5RUFBdUJzYlNcL0ljV1hRalFxelEwc3ZuT1U4eXVwbTF0WitTcW1qR0huRXUwbXJMZkVmR2VKMEdoNmdOWGZyZXNxZkRUWkszOVlkTmxXSStOTk1xZ2ZSd2dFc1RFclh3cjMzZDlyVjJjRFpJUERnaThEa29ORmVCQ2pqUDViaDIwV0xIY1hoVDlqak5SSlc0dnNVM29QQk5DQkphK2ZUQ2k2Zk9CZERjaGlMOH**UGtnTmZFbVp2dVwvWlBGb0lFWVZQT1RuU09HTFhlVEpneGl1bDlvWDBlTXNhTzMwYXYxXC9mY3V2ZHRDdDZRanVUcWR1cEFzdWxaQ2xXMnJQM0RMdWJ5NmtxMTdLRFluUnJwZUtheW5Tb2xSNzl6N3FEOFE4Sm5aZmdZU0NtSXkrYlRDeHllN2ZvVzJZeG5KQzJsTXdraHF5TThnTEtqcGVOR25KcHpiMFBjbVp1cjVVYjJncG1tRjYzQ2xyVHU0SlNpdUJHRERGRG5zNHZYQk1tekFnblhPekRvU0kwanphVjVwWjYxNzZxVm5MckRmZWlvOEE4ekJ3TjYxNFZtdmRkMG9wMHdKeWxYSWtabUxuWU4rK0MrVVwvSVBRaGdObnF4WVlTZFF4XC9BbGpqNTllRXpyK0U0VnphK01xMkJxV0kxa0IrY25iekk0N2hvaGx1K0tEdkl6QVZMYkZuYjNkT2NYUmtjN2YzVnI4VHJHNWtcL0lERFZOclQ0d3AxZGY2T2xsdmpPZzhxUzEyVjBuUjlcL0ZmXC9saEkzUzFFc2FxK28ySWVrand4WWV4Tis1NnJBMksyd1JtckZBT21ya2ZSQktmKytYeFRkbCt1NXd3clwvZlA4cjBSaEhadVg5N3FtbnBadjVnU0p1aXZlazN2WlRrclBEaUJcL3RtNWJ1WDloMnZ3MDZQUjE3MXorYklCMUN5YnlVdHJPclN0dnl3czN4YkF4anc4ZXdMaGorQm9qOXQ4UlErbG54bzhpaWx6QnYwU0MzeUV4eXlSUmdod05sVkRyNHY1OXFQTDM1akhhdVp6TXh4eDczWE9BSVwvN2JtQjl0ZVN0bDhjYStDdkJlSmZBSVRmUHhYNnhhQUR3ZkFiKzdwdHdKc1MxU3UySUwxVDJBY3ZjTCtVcWkwbGhtS1wvVlhcL3g3T1E1ZGFmY3dRd3N1NHJjNXNcL1kzeXRtd1ZJaHNcL0JVS1l1UkxreDlxUmZcL1Z0SWhkcUh0S1JrUG9aTCtlTDJLTjcrc3NYRU5qd0lrOWtHaFZKVkVpT25VYmd1YkJreGR2K1JLVUJ4V2VqSFdGS0ZrM3JPRGQwT256bHk2Z21lWHFObHY0SlRkeVV4Y1IyQ2EyaXYzdTczaGlkY0pPVXBvMXI4NjZjUXlhTDVrZm1CR3JcL2wzVmpjbW9MZG5ZaitBc3pTMXB3b3Z0U2xYUmVnS3JPVThGenowYUVQb0xHQTdUOUVubGZNZ0dhSDFSVFBkb1RQUHo5cVdOWjNad1wvdk9NQmdZdWhRbWRHXC9cL2JDYWp3d2RyUjlIWDNNbnhRZGdHNDdoaWRLUThRakxJcHE3TE1aZFFMaEZaWDlhUTBLMVB2cXVENDI3c0NnZUVGMFFueUtjcXREclAzaHlHWGY0NWhlOHR2N1hiMW5rdW5LUFZXYXVPMTF0ZnAxQ25NdlJnWCtKWUw1K1BxK2FZMXBxN0F1UmI2M2VhSitNT0hWYWZiUnBMaEREQm12dW96NEZWZ1lSXC95dVlTY21kUEljN2pWZ0x2TEZnY1Fhb1wvXC9MOGYxM1V4WjRHdWtJUmViS3lwWkxtZHhYUzhJeTJiRHluSFN4aTg0VjIzdm5VRUJwNnoyQ2xYaDI5dGV6eEs4a1R0VmlqODBJK3lKTGpwWGZoTkdJVVVoQkoyNlwvcFRVeFZLcXpaaGplS1pMK2wwSVNBbkVrc1IwVFYrczFIXC9PazRBU3ZxOVEyMlpnVmVkT3JHdForbXJBQ1c0N3lMQW5mK28yT2lPcE1rcWF6NmJFaWdRMjUzMmNTWFF1OUM0bUJLdWJSZU45S0RDR1wvYXN3REozdGpDVmRNanpISzh3Qm9qQVYzMmdBS3I3T1VnUDFOSG1lYXNVVkg5d09DU3R0aVpTbmRGMUNJNXNkbURLSEFsUktseG5pZjFEZzZyWkVVYzYyV3YrOFwvbDBKR0dFMElTSTRVdDREbk10eGQ5S1RBcXltMDE5dEpaN1lnV2Q2VzN4cXhIY1Bja1FoT29YeHlFbVN5Z242NlVwM0NPNXRMaVBIUnR6bndEV3J1TlRwRXZQaTg1cENYWnF1eG15YUhFSDEwU2Z5M25UNTdMWCs4cXk1bVFjXC9LS213RVFBUk1IVzljdWVKd2pVMW9WTGV0eGV4akRnXC9XSWRQOENlbGxKOW1pS2NtVVZvRDY3OElEelhzcWdEU2lxelMxbnBGM1dQaUhZS1RYVTFDU0hHTEM2a2Y4TDhWV1VMTVVnSk1iUXZQaXZqNVM5T0VqNTdGczVIbzM5a1NydU5KRWYxa21IcjRUVmE4S2J3SWlqMDdyaGJBT0NkanNxd3RCbk8wcHUwTCtJaHowV0JhTUZCYmdpSWpWVkJVSmRcL0djME1BSFI2djlXcVk3bVl5Z21PXC9vMjZNYnRmRUNGRUZxUEE3NTh1YzRiTVNrT0U3YTBkZVVrYzh0SWF2VVQ5bEVvOTR6YzR0VkdjQTJ5WnRRWUFGSXZKMVFrQVFnMXhlWUw0YXRjTHhTM0FRVzlDaUZjK1V2RmY3cE5qaTRuTjg0RVc1NE5tdVlPamVcLzJLdCsxWjJydGNVcmE2eWhkTmlJR3VoZmNTOWVERW5IMDNDWTZmU3BDNmJGQlNYNFJOSENDK3NUZVROZUVIdjFnMVFPNEFCeFk3U0xpOUlSUHprSVprM3EyQUlCclA2TVVLUTFaTVh5WmR1Q1pDQkxqS3kwSHlwMFhQTXNGRWt6Qmd0Q3RNQStSRjZHYitNZUJcL1lTV3B6M2I3USs5ajVDakNzVTVTcTc1VVJaTlpKWWcrQjBsblpKRHptczhTXC9sdlhWNTRnQmlPTmpqUEM5K3dyRkZJbGhuakJnb29aa0V5bUhPMFNFTEFhSEdzNFY3eUxrSHVuYm81K0J6dnZJSG1QUjNlV0xPeEI3RkFlb2prK1A4b3Q2Z0Vxc2N6V2RGVElKV3RlckF2WWU5ODlFYmFWVEY5MnA1dVNEMVhibkRSclJjZk9pNlVVaEdDeldUWGxmOWlqUHlzR2ROakZhU3hSUW52bUpZajZkSGlIbVdwY085TTd4dDdEQ2tuK01aRDdEZnV1V2tKMVJTQ2Ixam8rbUxtUmRpRXdBUXR1V2tvY0lHYW9weWlQUWoyVUg0TlpZS3FTYl**WStibGJycno0WmZGTzhYMGNyZElOMktTNmxoQTYwb1JQU25YeHdPc09jZHc5MlliOU5scllMZ1wvaTJTenJQOFVNekxpT1Bkd3JnWXp4OTlHS1oyS3RaZWhIcnF6bGFIOTh0RTc2V002SDVMOUdyMytKOHRwNXM3cDJlUitvZHlhalB5enc1K2FYeDhWdXVcLzdrRXZPT2xDS3FiMHdsZ2lWbU1kd1JaczRiZHlzV1JYcEpnOWlzRlJVbnNPaExJalhCNHJubTg3dWVvSm9ZYzIxM0pKWU90UFwvZ2JWdlZYN0NjTWwwejk0Y2t3K1ByUXA2b0NhWE92aEJsTFYwZzRndTFKSEpPSnBsRTMrZng5UExkQVM4MFgrZHhYY0ZMU2FONXB4RmNEdWlHUjh0ZGZ0MFd0dDRuTEc0K3ZGc0xWdHFiUFd5UVdBeWhqN2U4ZTFXWGdVcjZqRGQzT3U2USt3XC9NSVpMb05hQ0JVbzB5M0t0KzMyY2tOUnlyMFlnb2kxYm1SSXQ0UmU4c2RxQmZueGxrRXRMSVk2MG5hS0NrZmYydEFVUHZWdnlaUVlmeFVEVktPUFwvekJNblRFR1BBK3EzMmNqaldmTnBBS2hSbW5TK1FDS28zRFBCN3A0dVA5ejlDK0ZrRHFaYkg1bkRaXC94dzRhNjJaM1hzMEl2XC9DTkt2clZOSzhrZmNxSjd5QzJZMFhyMWRPUnBBYU52Y3h3UmU3TUpcL29nPT0iLCJpdiI6ImJhZWRhNDc1OGQ5NzQ1YTU4NjAyZmZlMTY5YzQ0NjViIiwic2FsdCI6ImMyYWJlMjBkYzMyY2Q2NzQyNDhlNDZhZjY5N2Q2YzQ3ODFhODdmZTU5ZWM3ZmNlOGEwYWUzMWE5ZDZiMGQ4ZDhjYzlmNzU1ZDBjNmQ1NzdlMzc2YzJjNWU3OWJlNjVkMzlkMmU3OWViYTU0NzQwNGE4NGZhNmQ0OTgwYzBjODE4YjFhOWYyN2VmMjliZmE3NDk4MmRiNjQ0ZDcxZTg2NDY0MTI1Y2YyNmIyODUxYjEwNzVhOWNmYTNmZWE0MTMzNGQ1YmJlZTRjODMxYjY1NTFlNTI2ZWNmMTQxZGQ4NjNmY2Q0YTljOGE0ZjQ5NDk4NTYxYjdmMjY3ODYwYjE0NjBmNmFlYWQwZDdkOTY2ZmZiNzRjMjVlMDZkZmIxMmU1OTJiOTE1MWFmNWVjNTI0M2MzZmRlMzlhYWEyNTdjN2E1NDcxMmQwYjkzNGVjZTA1OTAxOTljMzgyZmU1ZDQ1MDNmZWI3YzA0YWI0MjJmNTIyYTIwZjRlNTdhN2Q3YTgyMDZkNzFlZTEwM2U4YzI4ZjAwYmNhYzRlOTdlYTRhZWUxMDViMmYxYzlkYTk5OWE0ZGIzN2NhNTQ3MmNkMDU4MDc5YTQyNTgyNGFhMjFiOTZmMDBmNzA2ZWMwMTBiZWFlM2FhNDU5OGRmOTg5ZjIzODM4OTE5YzRlNjFkNTJmNTE3IiwiaXRlcmF0aW9ucyI6OTk5fQ

目錄
設置
設置
閱讀主題
字體風格
雅黑 宋體 楷書 卡通
字體風格
適中 偏大 超大
保存設置
恢復默認
手機
手機閱讀
掃碼獲取鏈接,使用瀏覽器打開
書架同步,隨時隨地,手機閱讀
收藏
換源
聽書
聽書
發聲
男聲 女生 逍遙 軟萌
語速
適中 超快
音量
適中
開始播放
推薦
反饋
章節報錯
當前章節
報錯內容
提交
加入收藏 ← 上一章 章節列表 下一章 → 錯誤舉報